வேலை வாய்ப்பு தையல் / அழகுகலை

Ad-id 0000037689

வெள்ளவத்தையில் அமைந்துள்ள சலூன் ஒன்றுக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. உணவு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.