ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000037717

குருணாகல் – கொழும்பு வீதி ரத்மல்கொடவில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு வெயிட்டர், ஆண் 48000/= பெண்: 39000/= ரொட்டி, ரைஸ் பாஸ் 99000/= தேவை.