வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037723

தெஹிவளை, கல்விஹார வீதி பெரக்கும் மாவத்தையில் 2 அறைகள் கொண்ட தனி வீடு வாடகைக்குண்டு. வாடகை 30,000/=, 6 மாத முற்கொடுப்பனவு சிறிய குடும்பத்திற்காக. No Brokers