வாடகைக்கு

Ad-id 0000037724

Hours for Rent 15/237- 11k Block Nawagampura -02 கீழ் மாடி வீடு முழுமையாக மாபில் பதிக்கப்பட்டு வாடகைக்குண்டு, 02 Rooms, வரவேற்பறை, குளியலறை, சமயலறை. மாத வாடகை 30,000/=