வாடகைக்கு

Ad-id 0000037727

கொட்டாஞ்சேனை 62/20, அல்விஸ் பிளேசில் அறை வாடகைக்கு உண்டு. மாத கட்டணம் 16,000/= ஒரு வருட முற்பணம் அறவிடப்படும்.