ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000037750

வத்தளை மாபோலையில் அமைந்துள்ள பேக்கறிக்கு பேக்கறி Bass தேவை, சகல வேலையும், வேலை செய்த அனுபவமுள்ளவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். Bun கறி சமையல் தெரிந்த Cook உம் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: