பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037764

வேலை வாய்ப்பு ஆண்/பெண் இருபாலாரும் விண்ணப்பிக்கலாம். தகமை G.C.E. O/L கணிதபாடம் உட்பட ஆறுபாடங்கள் தேவை. இல்லதரசிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: