பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037766

குருநாகல் பகுதியில் இயங்கிவரும் கொச்சிக்காய் தூள் விற்பனை நிலையத்துக்கு அனுபவம் உள்ள அரைக்கக்கூடியவர்கள் உடன் வேலைக்குத் தேவை. தகுந்த சம்பளம் மற்றும் தங்குமிட வசதிகளும் உண்டு.