வாடகைக்கு

Ad-id 0000037778

கொழும்பு 12 இல் சகல வசதியுடன் கூடிய சிறிய 2 ஆவது மாடி வீடு வாடகைக்கு உண்டு. சிறிய குடும்பம் அல்லது வேலையாட்களுக்கு உகந்தது.