பாதுகாப்பு/ சாரதி

Ad-id 0000037804

வெள்ள வத்தையிலுள்ள கட்டிட நிர்மாண நிறுவனமொன்றின் பணிப்பாளர்களின் பிரத்தியேக வாகனத்துக்கு Driver தேவை வயது 40–55 தொடர்புகொள்ளவும்.