பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037808

கொழும்பு–12 மெசஞ்சர் வீதியில் அமைந்துள்ள Hard Ware P.V.C. கடையொன்றிற்குகூலித்தொழிலாளர்கள் தேவை சம்பளம் பேசி தீர்மானிக்கப்படும்.