பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037862

எமது தொழிற்சாலைக்கு 18–45 இருபாலாரும் தொழிலுக்குச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர். தங்குமிடம், மதிய போஷணம் இலவசமாக. மேலதிகக் கொடுப்பனவுடன் சம்பளம் 45,000/= –-- -50000/= வழங்கப்படும். பிஸ்கட், சொக்லட், பால்மா, ice cream.