அலு­வ­லக வேலை­வாய்ப்பு

Ad-id 0000037882

கணனி அறிவு, Quick Book Systems மற்றும் Management Accounting சிங்­களம் பேச, வாசிக்கத் தெரிந்த ஆங்­கில அறி­வுள்ள 4 வருட அனு­ப­வ­முள்ள (45 வய­துக்கு உட்­பட்ட) பெண் உதவி கணக்­காளர் தேவை. Hardware Office in Colombo–12. Forward Your CV's to our E-Maill. Please Make your inquiries around Office Hours.