ஹோட்டல் பேக்கரி

Ad-id 0000037883

யாழ்ப்­பா­ணத்தில் இயங்கும் Turist Hotel க்கு House Keeping and Kitchen Helper க்கும் அரச வேலைக்கு ஆள் தேவை.