ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000037888

Galle Tourist Villa வில் உள்ள Manager, House Keeper, Restaurant Staff மற்றும் Gardener ஆகிய பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக திறமை வாய்ந்த நபர்களை நாம் இப்பொழுது தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய CV பத்திரங்களை 0770752881 WhatsApp செய்யுங்கள் அல்லது recruitment.galle@gmail.com முகவரிக்கு email மூலம் எமக்கு அனுப்புங்கள்.

Categories: , Location: , Published Date: