வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000037946

கொழும்பு மேசேஞ்சர் வீதி, ஆமர் வீதி, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை சுற்றுவட்டாரத்தில் 1500 சதுர அடியில் பார்க்கிங் வசதியுடன் கடை வாடகைக்கு தேவை.