அலு­வ­லக வேலை­வாய்ப்பு

Ad-id 0000037968

Store Cleks தேவை. G.C.E O/L or A/L வரை படித்த அடிப்­படை கணனி அறி­வு­டைய பெண்கள் விண்­ணப்­பிக்­கவும். சம்­பளம் கொடுப்­ப­ன­வு­க­ளுடன் 1 மாத வரு­மானம் 35,000/= upwards