பழுதுபார்த்தல்

Ad-id 0000037971

எல்­லா­வி­த­மான குளி­ரூட்­டிகள் (Fridges) சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்­சிகள் TV, A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். (St.jude Electronics) ஜூட் பர்­ணாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா)