ஹோட்டல் பேக்கரி

Ad-id 0000037972

கட்டுநாயக்கவில் உள்ள Hotel ஒன்றிற்கு அனுபவமுள்ள முஸ்லிம் சமையற்காரர் (Cook) தேவை.